ปฏิทินการใช้ห้อง

ตุลาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6 7
8 9
มีรายการจอง
 
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
วันปิยมหาราช
24 25 26 27 28
29 30 31        

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ03/10/2566 เวลา 16:23:31
วันที่ใช้ห้อง 04 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนฤชล เชยชมศรี   สำหรับแผนก งานแผนและยุทธศาสตร์
วาระการประชุม ประชุมesaraban
รายละเอียด

ห้องศูนย์คุณภาพ

อนุมัติ04/10/2566 เวลา 10:51:16
วันที่ใช้ห้อง 05 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป   สำหรับแผนก งานการเงิน และบัญชี
วาระการประชุม ใช้สอบคัดเลือก พกส.
รายละเอียด

ห้องแพรวแพรวา

อนุมัติ04/10/2566 เวลา 10:46:23
วันที่ใช้ห้อง 09 ต.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนรินทร ชมชื่น   สำหรับแผนก OPD
วาระการประชุม ประชุมกรรมการดำเนินงาน NCD
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 3 รายการ